Kaikki alkoi kesäisestä yhteisestä vaellusretkestä. Olimme jo aiemmin keskusteltu siitä, että ravitsemus on vain pieni osa ihmisen hyvinvointia ja se pitäisi sitoa osaksi suurempaa kokonaisuutta niin, että pohjana on tutkittuun tietoon perustuvat hyvät käytännöt. Kipinä yrittäjyydestä oli kytenyt molemmilla, joten ideasta jalostui yhteinen yritys.  

Työntekijöiden hyvinvointi on nykyajan kilpailuvaltti yrityksille ja yhteisöille. Hyvinvointiin panostetaan mutta usein tuloksellisuutta ei mitata tai seurata. Me haluamme tarjota apua tähän ja meiltä saa tutkittuun tietoon pohjautuvia asiantuntijapalveluita, joilla on vaikuttavuutta.

Eliisa

Ravitsemusterapeutti ja diplomi-insinööri, onko se silloin diplomiterapeutti? Teknisestä orientaatiosta huolimatta suuntani on kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Onneksi siinäkin tekniikkaa voi hyödyntää monin tavoin, joten osaaminen ei mene hukkaan.
Ammatillinen intohimoni on hyvinvoinnin edistäminen ilolla, inhimillisyydellä ja isolla sydämellä. Monipuoliseen osaamiseeni kuuluu ravitsemusviestintä, kouluttaminen, elämäntapamuutosryhmien vetäminen, esitteiden sisältösuunnittelu, videoiden kuvaaminen, some sisältöjen tuottaminen ja paljon muuta. Minulla on vahva osaaminen hyvinvoinnin edistämisestä ja loistavat vuorovaikutustaidot.

Henna

Olen toiminut ravitsemusterapeuttina 15 vuoden ajan erilaisissa työtehtävissä. Näinä vuosina olen oppinut, että hyvinvointia edistävien valintojen teko arjen pyörteessä ei ole aina asiakkaille helppoa ja vain “tahdon asia”. Taustalla voi olla paljon voimavaroja kuluttavia tekijöitä, jolloin itsestään huolehtiminen jää listan viimeiseksi kohdaksi. Myös suhde ruokaan on voinut vääristyä “kiellettyjen ja sallittujen” ruokien listoiksi. Lupsakkana savolaisena kohtaan asiakkaat lämmöllä, heitä aidosti kuunnellen ja ymmärtäen, yhdessä ratkaisuja etsien. Vahvinta osaamistani ovat mm. elämäntapamuutosten ohjaaminen ryhmässä tai yksilötasolla, kouluttaminen ja luennoiminen, erilaiset kirjoitustyöt sekä erilaisten projektien suunnittelu ja toteutus alusta loppuun asti. Minulla on kokemusta myös EU-rahoitteisten hankkeiden hakemisesta, johtamisesta ja raportoinnista.